Načítání...

GanYu from Genshin Impact [Add-On Ped] 1.0

4cb524 fm
4cb524 2
4cb524 3

2.738

Gan Yu 1.0

Hi guys

I share with you a ped in Genshin Impact
Model By mihoyo
Convert for GTA 5 : Mrtank

How to instal

use this Add-Ons.
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

thanks and see you next time :)

Video:Unknown

My QQ Group:604448943

-----------------------------------------------------------------------------------------
中文介绍:

甘雨 1.0

本模组未经许可禁止制作整合包!!!

欢迎使用此模组制作游戏视频,但禁止制作如R-18&R-18G的视频!!!转载到其他网站或二次制作视频需说明模型作者“米哈游”和模组作者“Mrtank/坦克君”

建议使用Addonped来安装此mod

甘雨是米哈游出品的游戏《原神》及其衍生作品中的角色。

甘雨,「月海亭」的秘书,承担了诸多世人看不见的工作。
纵然世人得知甘雨的地位,恐怕他们也很难将「月海亭」的秘书与破晓时分站在码头上、安静享用早点的少女联系起来。
但在旭日东升之前,她一定会重新回到高踞玉京台之上的月海亭,继续完成她的「契约」。
——那是远在三千年前,她与「岩王帝君」签订的契约。

「皆言麒麟乃盛世瑞象,但仁兽浮沉人海的孤独,又有谁能知?」
——璃月七星之「天枢」

模型作者:米哈游
Mod制作由Mrtank(b站id:贴吧坦克君)完成。

演示视频:暂无
坦克君的个人群:604448943
Show Full Description

Poprvé nahráno: 09. květen 2022
Poslední aktulizace: 09. květen 2022
Last Downloaded: 12 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.738 stažení , 11,8 MB
09. květen 2022

5 Komentářů