Načítání...

2020 Lamborghini Sian [Add-On | Air Spoiler] 1.0

133.487

模型来自:CSR Racing 2

模型转换:OYC-04&OYC-King

赞助者:OYC-04&OYC-King

刷车名字: 官方版sian 变色版sian2

OYC-King QQ:2812309325


想玩更多精品新车的朋友可以加群加本人QQ:King,OYC只欢迎守 规矩且有素质的朋友,在OYC人人平等脾气大的勿扰,OYC官方公开 群:927320939 欢迎前来娱乐交流。

3D model from:CSR Racing 2

Convert:OYC-04&OYC-King

Sponsors:OYC-04&OYC-King

dlcpacks:sian sian2


---------------------------------------------------------- ---------------
Installation:
1. Copy sian folder to
X:\Grand Theft Auto V\ update\x64\dlcpacks or X:\Grand Theft Auto V\ mods\update\x64\dlcpacks

2. Use OpenIV extract
X:\Grand Theft Auto V\update\update.rpf\common\data \dlclist.xml
or X:\Grand Theft Auto V\mods\update\update.rpf\common \data\dlclist.xml
then use notepad open it,add new line
dlcpacks:\oyc04\
Save it and use OpenIV replace it.

3.finish,its go game!
Show Full Description

Poprvé nahráno: 13. listopad 2019
Poslední aktulizace: 13. listopad 2019
Last Downloaded: před 12 minutami

All Versions

 1.0 (current)

133.481 stažení , 32,1 MB
13. listopad 2019

100 Komentářů